Сортування таблиці на js

function sortTable() {
 var table = this.parentNode.parentNode.parentNode;
 var tbody = table.querySelector("tbody");
 if (!tbody) return;
 var column = this.cellIndex;
 var rows = tbody.rows;
 var switching = true;
 var direction = this.getAttribute("data-direction"); // отримати напрямок сортування
 if (direction === "ascending") {
  this.setAttribute("data-direction", "descending");
 } else {
  this.setAttribute("data-direction", "ascending");
 }
 while (switching) {
  switching = false;
  for (var i = 0; i < rows.length - 1; i++) {
   var shouldSwitch = false;
   var x = rows[i].getElementsByTagName("td")[column];
   var y = rows[i + 1].getElementsByTagName("td")[column];
   if (direction === "ascending") {
    if (x.innerHTML.toLowerCase() > y.innerHTML.toLowerCase()) {
     shouldSwitch = true;
     break;
    }
   } else {
    if (x.innerHTML.toLowerCase() < y.innerHTML.toLowerCase()) {
     shouldSwitch = true;
     break;
    }
   }
  }
  if (shouldSwitch) {
   rows[i].parentNode.insertBefore(rows[i + 1], rows[i]);
   switching = true;
  }
 }
 var arrows = table.querySelectorAll(".arrow");
 arrows.forEach(function (arrow) {
  arrow.parentNode.removeChild(arrow);
 }); // видалити всі стрілки сортування з таблиці
 var arrow = document.createElement("span");
 arrow.className = "arrow";
 if (direction === "ascending") {
  arrow.innerHTML = "&#9650;"; // додати стрілку сортування за зростанням
 } else {
  arrow.innerHTML = "&#9660;"; // додати стрілку сортування за спаданням
 }
 this.appendChild(arrow); // додати стрілку сортування до th
}
<table>
 <thead>
  <tr>
   <th onclick="sortTable.call(this)">Name</th>
   <th onclick="sortTable.call(this)">Age</th>
   <th onclick="sortTable.call(this)">Country</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>John</td>
   <td>25</td>
   <td>USA</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

Выпадающее меню на jquery

<style>
ul.menu{
dispaly: flex;
}
ul.menu > li.menu-item{

}
div.menu > li.menu-item > div.submenu{
display: none;
position: absolute;
}
div.menu > li.menu-item > div.submenu > li{
display: block;
}
.show{
dispaly: block;
}
</style>

<script>
jQuery(function($){
 $('.menu-item').mouseover(function(){
  $('div.submenu').removeClass('show');
  $(this).find('div.submenu').addClass('show');
 })
 $('.menu-item').mouseout(function(){
  $('div.submenu').removeClass('show');
  $(this).find('div.submenu').addClass('show');
 })
 
 $(document).on('mouseout', 'div.submenu.show', ()=>{
  $('div.submenu').removeClass('show');
 })
})
</script>